Skapa och översätta ljud till växande, globala spelmarknader

Lionbridge erbjuder lokalisering av dataspel på nya, mobildominerade områden


Tillväxtfaktorer i den globala spelvärlden

Spel blir ett alltmer globalt fenomen. I Newzoos Global Games Market Report från 2021 identifieras 20 marknader där spelförsäljningen i dag uppgår till över 1 miljard US-dollar – och ytterligare 19 där försäljningen är över 400 miljoner US-dollar. USA och Kina är visserligen de största marknaderna med bred marginal, men för dagens speltillverkare består minst 75 procent av den tillgängliga marknaden (räknat i dollar) av spelare som inte har spelets originalspråk som modersmål.

Utgivarna vill hitta sätt att utnyttja möjligheterna på den globala marknaden, vilket har lett till att Lionbridge Gaming ser en ökning i det genomsnittliga antalet språk som spel lokaliseras till. Gränserna mellan renodlat asiatiska och västerländska marknader suddas ut allt mer och driver på det här uppsvinget. Fler och fler asiatiska titlar lokaliseras i dag för lansering i USA och Europa – och tvärtom.

Men de nya marknaderna utvecklas också snabbt. I dag räknas Indien, Ryssland, Indonesien, Turkiet, Nederländerna och Thailand till de 20 främsta marknaderna för spel och väljs ofta ut för översättning. Och i takt med att de potentiella intäkterna för ett succéspel ökar i förhållande till lokaliseringskostnaden blir den listan allt längre.

Ljud till spel rör sig i samma riktning, men har varit lite långsammare att ta till sig de här nya, globala affärsmöjligheterna. Det finns flera tänkbara förklaringar:

  • Ökade kostnader för ljud
  • Osäkert om investeringen lönar sig
  • Ökat behov av schemaläggning för att samordna produktioner
  • Mobilsektorn dominerar på de nya marknaderna

Den sista punkten är förmodligen den viktigaste, eftersom prestanda hos själva mobilplattformen har utgjort en begränsning i sig.

De förutsättningarna håller snabbt på att förändras. Dagens mobiltelefoner erbjuder alltmer kraftfulla funktioner, samtidigt som plattformarna med streamingtjänster för dataspel växer snabbt och undanröjer tekniska begränsningar. Design för flera plattformar och ökad plattformsagnosticism ger också spel en ny frihet att utforska möjligheter överallt där lokaliserat ljud kan locka en lokal publik. Men det finns vissa utmaningar när antalet målspråk för ljudet i ett spel utökas, i synnerhet när nya målspråk inte har någon utvecklad ljudproduktionsindustri för spel.

Svårigheter vid inspelning på plats

För att ljudinspelningar ska kunna hålla högsta kvalitet krävs fysisk närvaro på målmarknaden. Tekniken för fjärrinspelning blir visserligen hela tiden bättre, men till viktiga immateriella rättigheter krävs enhetligt ljud i toppklass. Åtminstone inom en överskådlig framtid ställer det krav på att skådespelarna befinner sig i en fysisk inspelningsstudio. Och eftersom rösttalanger oftast återfinns nära traditionella center för röstproduktion på målmarknaden är det här inspelningarna behöver göras.

Det är självklart svårt att ta steget in på en ny marknad och i en okänd affärsmiljö. Lionbridge Gaming utökar sitt globala bestånd av inspelningsstudior och har därmed möjlighet att utnyttja företagets infrastruktur och globala community med ett nätverk av verksamheter i fler än 20 länder, bland annat Mongoliet och Nepal.

Samarbete med lokala studior är ett alternativ. Partnerstudior och lokala förmågor kan ha en lång tradition av inspelning i närliggande branscher, till exempel film- och tv-dubbning, men övergången till röstpålägg för spel kan innebära stora förändringar. Processen kan skilja sig åt en hel del. Begränsningarna i samband med röstpålägg till spel är annorlunda än i andra dubbningsindustrier och ställer krav på nya färdigheter för att producera på de produktivitetsnivåer som behövs. Lokaliserade röster till spel är också i betydligt större grad beroende av referensljud från originalspelet för att förse regissörer och rösttalanger med sammanhang. Det kräver en viss kunskap om både källspråk och kultur. Det är också så att befintliga regelverk, fackliga avtal och skådespelarlöner för röstpålägg förmodligen inte har utformats med dataspelsinnehåll i åtanke. Det här är frågor som behöver hanteras med kompetent hand.

Lionbridge Gaming har stor erfarenhet av att rekrytera och utbilda lokala team. Våra kompetenscenter har upprepat och finslipat processens olika steg ända sedan den tid då FIGS (franska, italienska, tyska och europeisk spanska) utgjorde hela marknaden. Våra team finns på plats under den inledande utbildningsperioden och nya studior erbjuds ytterligare ledning under längre perioder.

Vi har också alltid ett öra mot marken under den här tiden. Alla språkpar har sina unika utmaningar. Lokala målgrupper kan ha olika förväntningar på hur ljudet i ett dataspel av hög kvalitet ska låta. Våra team finns där för att utbilda, men i minst lika hög grad för att själva lära sig mer.

Tillgodose nya behov

Lionbridge är fokuserat på att se till att våra kunder kan lita på oss när det gäller nya marknader och nya språk, på samma sätt som för traditionella målspråk. Landskapet är föränderligt. För att ta steget ut på globala marknader krävs nya funktioner, som Lionbridge inför för att stödja sina kunder.

Kombinerade utmaningar, som simship (simultan leverans) och kortare utvecklings- och releasecykler, gör att många speltillverkare ser sina processer med nya ögon. När fler ljudspråk tillkommer och ska klämmas in mellan produktionsslut och lansering finns det risk för kaos i schemaläggningen. I den här miljön är allt som kan minska beroendet mellan produktionens sammanlänkade delar otroligt värdefullt.

Lionbridges integrerade översättnings-, ljud- och LQA-tjänster minskar beroendet och utvecklarens administrativa börda genom att använda ett integrerat serviceteam som kan säkerställa att kommunikationen fungerar och genomföra snabba schemaändringar så att deadline alltid kan hållas. Det går att förhindra flaskhalsar och effektivisera produktionen genom att redan från början införa ett integrerat team och ett kontinuerligt arbetsflöde från det att inspelningen av originalrösterna börjar, till arbetet med ett eller flera mellanspråk för ljudet och till den slutliga uppsättningen lokaliserade ljudspråk. Samtidigt samlas omfattande kunskap in tillsammans med en sammanhängande vision av din produkt som ser till att spelare över hela jorden upplever spelet på det sätt som du har avsett.

Integrering kan verka komplicerat i teorin. Lionbridge Games Cloud Audio-plattformen är det tekniska lim som möjliggör integrering, delning av arbetstillgångar, uppdateringar i realtid, samarbete mellan team, projektspårning och dataanalys.


Kunskap om nya marknader

Översättning kan vara en förutsättning för att ta sig in på en marknad, kanske på grund av lokala regelverk eller helt enkelt genom optimering av spelplattformen. Men lokaliserat ljud är nästan alltid ett ekonomiskt beslut. Antalet målmarknader att välja på blir allt större, så det är viktigt att förstå marknaden och välja rätt språk till ljudlokalisering för att maximera avkastningen.

Lionbridge Community-teamet genomför marknadstester över hela världen och kan ta fram tester för din titel på de marknader som du överväger. Ställ alla frågor som är viktiga för dig till vår globala spelarcommunity:

  • Känner lokala spelare till dina speltitlar?
  • Föredrar de lokaliserat ljud framför undertext?
  • Hur skulle de betygsätta ljudkvaliteten?
  • Skulle de få ut mer av spelet med kända rösttalanger? 
  • Hur skulle dessa faktorer påverka deras köpbeslut?

När våra kunder vill lokalisera spelljud till allt fler målspråk, varav vissa kanske inte har någon utbyggd ljudlokaliseringsindustri, uppstår nya problem. Lionbridge Games erbjuder en svit med integrerade tjänster för att hjälpa dig att identifiera marknader, hantera produktionsscheman och leverera levande innehåll och förstklassigt ljud till lokala spelare som stärker dina immateriella rättigheter och dina värden.

Lionbridge är redo för framtiden, i dag.

Kontakta oss för att ge dina spel liv över hela världen.


linkedin sharing button
  • #audio
FÖRFATTARE
Haruhiko Inaba med Balzac Chang