Ny molnplattform för spelljudsproduktion

Förenklar samarbete och projekthantering


Ljudproduktionen för spel har varit i stort sett oförändrad i många år, men nu ökar implementeringen av ny ljudteknik. Lionbridge Games är stolta över att vara en del av denna framväxande nyskapande teknik med lanseringen av en ljudplattform i molnet: Lionbridge Games Cloud for Audio. Lionbridge Games Cloud for Audio är byggt från grunden med lokalisering av spelljud i åtanke och gör det möjligt att sammanföra globala studior i realtid, integrera olika specialistteam, säkra kundens IP på ett bättre sätt och förbättra programstyrningen.

Förenkla hanteringen av manus, ljud och metadata

Allteftersom viktiga projekt blir större och fönstret för lokalisering av ljudinspelningar verkar bli mindre, behövde vi en lösning för att förenkla hanteringen av manus och tillgångar. Därför utvecklade vi ett system för att säkerställa effektiva inspelningar och förbättra vår förmåga att snabbt svara på sena ändringar av källjud i vårt studionätverk. I vår molnlösning kan man snabbt importera och ändra uppdateringar av resurser och distribuera uppdateringen i realtid till alla våra team och studior. Ingen mer hantering av röriga kalkylark – alla läser från samma sida.

Olika team arbetar samtidigt

Manusdoktorer, tekniker, testare, till och med flera inspelningsteam i olika bås kan alla samarbeta på samma språkversion samtidigt, i samma uppsättning verktyg. Tack vare samtidig redigering elimineras inte bara fel som kan uppstå när du kombinerar flera manus eller skickar ut konkurrerande versioner, det skapar också ett större utrymme för samarbete. Dessa olika specialister kan dela och kommunicera för att bygga en mer djupgående produktkunskap som är nödvändig för att skapa riktigt bra lokaliserat ljud. Lionbridge Games Cloud har stöd för överlappande arbetsflöden med språkexperter som genomför inspelningskontroller (eller till och med en översättning i sista minuten av en brådskande uppdatering!) samtidigt som teamet spelar in i studion.

Förbättrad säkerhet för din IP

Säkerhet är ett växande orosmoment för många skapare av innehåll med högt värde. Dina IP-data finns på våra säkra servrar, bakom ett API-säkerhetslager och skyddade av tvåfaktorsautentisering. På så sätt hålls de säkra och är endast tillgängliga för de team som tilldelats ditt projekt.

Projektspårning och djupdata 

Oavsett om du är en kund som hanterar ett projekt, en projektledare som övervakar utvecklingen av ett dussin målspråk eller en tekniker som vill spåra arbetet som utförts under dagen, har det alltid varit svårt att få insyn i statusen för ett pågående ljudprojekt. Med Lionbridge Games Cloud for Audio får vi åtkomst till 

  • övergripande åtgärder för hela förloppet fram till slutförande, inspelningsberedskap och olösta problem, baserat på flera faktorer, för varje projekt, språk eller karaktär
  • den exakta statusen för varje rad som ska spelas in på varje språk allteftersom den går framåt genom arbetsflödet 
  • uppdelning av innehåll utifrån antalet rader och ord, efter inspelningstyp eller arbetsflödesstatus för varje projektspråk, röstskådespelare eller karaktär
  • uppdelning av problem efter typ, status och allvarlighetsgrad för varje projektspråk eller karaktär 
  • analys med många indikatorer, till exempel värden för talfrekvens, filstorlekar, detaljerade uppgifter om produktivitet i studion med olika inspelningstyper. 

Vi vill veta allt. Vår kontrollpanel i Games Cloud ger en exakt bild av projektets, målspråkens, de enskilda karaktärernas och ljudfilernas status, hälsa och förlopp. Analyserna ger en detaljerad inblick i inspelningsprocessen för att öka optimeringen och främja programstyrningen. 

En ljudproduktions­plattform för spellokalisering, i molnet 

Standardisering av ljudtillgångar och metadata utgör grunden för våra integrerade verktyg och automatiseringar som minskar mänskliga misstag och gör att teamen får mer tid till att fokusera på kreativa uppgifter. Samma tillvägagångssätt förenklar anslutningen till kundsystem och beredskapen för ny tal- och ljudteknik som kommer att effektivisera processen ytterligare.  

Games Cloud integrerar redan tal-till-text-funktion för matchning mellan manus och ljud, och talsyntes finns med i handlingsplanen. Lionbridge Games Cloud for Audio är vårt bidrag till den nya tekniken som är en framstående del av spelljudsproduktionens föränderliga värld. Vill du se hur våra innovativa team kan hjälpa dina? Hör av dig till oss.


linkedin sharing button
  • #audio
  • #blog_posts
FÖRFATTARE
David Rodriguez