Engelska som mellanspråk: På sista versen eller en evig klassiker?

Asiatiska studior och gamers på framväxt ritar om spelplanen för lokaliseringsprocesser


”Mobile first”-trenden

För inte alltför länge sedan var det helt självklart för spelföretag som skulle lansera innehåll globalt att först lokalisera det till (amerikansk) engelska. Därefter lokaliserade företagen det engelska innehållet till europeiska och asiatiska språk.

I dag blir det i stället allt vanligare med önskemål om att översätta till franska, spanska och ryska direkt från kinesiska, koreanska eller japanska. Och de här förfrågningarna är bara toppen av ett isberg, i synnerhet när det gäller asiatiska språkpar som japanska till malajiska eller kinesiska till japanska. För att förstå den här trenden, och hjälpa våra kunder att uppnå sina mål, behöver vi undersöka motivationskrafterna som driver på förändringen.

Asien har blivit en stormakt när det gäller nytt spelinnehåll, framför allt på mobilmarknaden. Sydostasien (SEA) med Indonesien, Malaysia, Thailand och Vietnam, liksom andra geografiska områden, utgör en ”mobile first”-marknad värd 55 miljarder US-dollar. Utgivare utanför Sydostasien sneglar på regionens tillväxtpotential för att utöka sina egna intäkter med lokaliserade spellanseringar.

Gamers från Sydostasien hoppade till stor del över konsol- och PC-epoken och gick i stället direkt in i enheterna de redan hade – mobiltelefonerna. Mobilspelsmarknadens utveckling skedde i takt med den stora ökningen av asiatiska spelare.

I en rapport från Newzoo 2020 sammanfattas de faktorer som driver på tillväxten på marknaden och bekräftar den ökade kundefterfrågan som Lionbridge Gaming ser inom lokalisering till och från sydostasiatiska språk. Kunder frågar allt oftare om den traditionella vägen via engelska verkligen ger de fördelar som de behöver.

Kortare ledtider genom att hoppa över mellanspråket

Som plattform kräver mobilspel kortast tänkbara ledtider, i likhet med den kontinuerliga lokaliseringsmodellen där små projekt som behöver lokaliseras på kort tid kommer in dagligen. Eftersom simship (simultan leverans) fortfarande är ett krav kan utgivarna förkorta ledtiderna genom att hoppa över mellanspråket engelska. För vissa av våra asiatiska kunder lokaliserar Lionbridge Gaming från valfritt asiatiskt källspråk till franska, spanska, italienska eller tyska inom två till tre dagar.

Genom att inte ta omvägen via engelska kan vi spara både tid och pengar. Spelen behöver inte längre vänta på att den engelska översättningen ska bli klar innan andra lokaliseringar påbörjas. Det innebär att spelen lanseras snabbare (liksom kommande uppdateringar och funktioner), så att företagen snabbare kan börja tjäna pengar på sin investering. Detta leder i sin tur till ett lyft för det helt centrala konceptet ARPU (genomsnittlig intäkt per användare).

I andra fall kan tvekan inför att lokalisera via engelska vara kopplad till oro över att det ursprungliga budskapet och kulturella referenser ”urvattnas” via ”dubbel utspädning” – först under lokaliseringen till engelska och därefter när den engelska översättningen tolkas om på vart och ett av de slutliga målspråken. Det kan också förekomma oro för att innehållet blir alltför västerländskt och en uppfattning om att detta påverkar spelets kvalitet och känsla för vissa spelare.

I likhet med många europeiska språk har vissa språk i Asien-Stillahavsregionen en gemensam språklig, begreppsmässig och kulturell historia. Språkliga likheter, associationer, lånade begrepp och omskrivningar bland vissa av språken i Asien-Stillahavsregionen kan gå förlorade när ett mellanspråk används. Detta är särskilt viktigt när ett spel är baserat på ett litterärt verk från den asiatiska kanonen (till exempel Färden till Västern) eller en välkänd manga som One Piece. Asiatiska spelare har andra förväntningar på både intriger och karaktärer, liksom den terminologi som används.

Vikten av en klassisk metod

Med tanke på fördelarna med att lokalisera direkt från original- till målspråket, varför väljer de flesta studior och utgivare fortfarande engelska som mellanspråk? Först och främst finns det fortfarande en större kår med erfarna spelöversättare via engelska jämfört med antalet översättare som översätter från koreanska till spanska, japanska till ryska, kinesiska till brasiliansk portugisiska osv.

Dessutom kan engelska användas för att harmonisera översättningsmetoder och låta både europeiska språk och lokalisering till Asien-Stillahavsregionen utgå från en gemensam grund. När källtexten har analyserats kan resultaten delas med alla översättningsteam. Det minskar antalet frågor och skapar ett gemensamt ramverk för projektet som bör minimera antalet fel vid språklig kvalitetskontroll (LQA) orsakade av tvetydigheter och missförstånd. Med tanke på skillnaderna i typografi för text på skärmen mellan språk som japanska, kinesiska och koreanska jämfört med europeiska språk, kan användningen av engelska som mellanspråk också innebära en chans att testa den engelska texten i spelet. Det borde minska det totala antalet layout- och trunkeringsfel som behöver åtgärdas.


Lokalisering kräver kulturell fingertoppskänsla  

Översättning av innehåll från öst till väst handlar om mycket mer än att se till att språket är korrekt. I ett välgjort lokaliseringsjobb anpassas även kulturella referenser till en västerländsk publik och begrepp som de kanske inte känner till förtydligas. Under en geopolitisk granskning kan man också upptäcka inslag som är kulturellt eller politiskt olämpliga på den lokala marknaden.

Sådana inslag kan vara skriftliga, men även visuella (gester, kläder, symboler) och muntliga. Om sådana inslag inte uppmärksammas ordentligt när innehållet skapas kan de utgöra en stor risk i marknadsföringskampanjer, för spelens framgång och i slutändan företagets anseende. Spelare i väst kanske inte alls är lika benägna att uppskatta och engagera sig i innehåll som krockar med deras värderingar. Om det engelska innehållet genomgår en grundlig geopolitisk granskning minskar risken för potentiella problem i andra västerländska kulturer och de lärdomar som dras kan förmedlas till andra översättningsteam för att ta fram en gemensam lokaliseringsstrategi.

Engelskan används som ett lingua franca av spelarcommunityn, oavsett region. Här ingår vissa marknader i Sydostasien, där engelska tillhör de officiella språken eller talas av många. Engelska ger utgivare möjlighet att stödja spelare på en flerspråkig marknad som Indien, Malaysia eller Filippinerna och att kommunicera med communityn. Och naturligtvis öppnar engelska dörren till den amerikanska marknaden (liksom andra engelsktalande regioner), som har upplevt en tillväxt på 104 procent under H1 (jämfört med föregående år) i segmentet actionspel för mobiler och kontinuerliga spelarutlägg.

Så, är engelska som mellanspråk dött och begravet? Absolut inte.

Lionbridge Gaming är unikt positionerat att hjälpa dig välja om du ska översätta mellan asiatiska språk, använda engelska som mellanspråk eller både äta kakan och ha den kvar genom att kombinera det bästa av två världar. Vi kan diskutera vad som är viktigast för dig: Snabbare tillgång till marknaden? Motverka geopolitiska risker? Få ut mesta möjliga av budgeten? Oavsett hur du spelar dina kort har vi experterna och processen du behöver.


linkedin sharing button
FÖRFATTARE
Eva Herreros med Cheonjo Kong