Automatisering i spel

Effektivisering i en kreativ bransch


En tyst revolution pågår inom ljudinspelningstekniken i takt med att plattformar flyttar över till molnet. Det möjliggör produktivitetshöjningar och öppnar dörren till vissa av de fördelar som vi inom branschen för textlokalisering har tagit för givna i åratal. På Lionbridge Gaming hjälper vi till att driva på den processen med vår produktionsplattform i molnet, konstruerad specifikt för produktion av röstljud till spel.

Automatisering kan höja produktiviteten, minska risken för mänskliga fel och förbättra användarupplevelsen genom att förenkla uppgifter och samtidigt ta över vissa av de tråkiga bitarna. Men automatisering kan också komma i vägen för den kreativa processen – hur många gånger har mobilens textförutsägelse försökt förstöra dina mest kreativa meddelanden med ett standardiserat autosvar?   

Med den erfarenheten i bagaget är det inte så konstigt att förslaget att införa automatisering på det kreativa området kan få vissa att sparka bakut. Kreativitet handlar om att bryta mot regler, ha friheten att driva igenom ett professionellt beslut och (ibland bokstavligen) avvika från manuset. Hur hanterar vi de här motsägelsefulla behoven?  

Koppla samman saker och människor

Sammankopplingen av saker och människor upplevs kanske inte som automatisering (vilket kan vara positivt i en kreativ bransch), men resultatet är detsamma: att undvika manuella processer som tillför obetydligt mervärde. Förr i tiden handlade en stor del av arbetsflödena inom ljudproduktion om att flytta innehåll och data mellan studior på olika platser i världen, mellan medarbetare i samma team och mellan olika verktygsuppsättningar.

Genom att samla verktyg och team under samma paraply på en enda produktionsplattform undviker vi överföringsarbetet: resultaten av ett steg blir direkt ingångsdata för ett annat. I Lionbridge Games Cloud for Audio är innehållet som läggs in för manushantering av det centrala teamet även utgångsmaterialet för lokalisering och används av automatiserade resurser. Resurserna används för att skapa inspelningssessioner, som sedan används vid batchbearbetning och till bland annat kvalitetssäkring.

Sammanlänkade arbetsflödessteg kopplar också samman teammedlemmar som tidigare kanske aldrig har öppnat samma program. Språkvetaren som anpassar manuset, röstregissören i studion, ljudteknikern i efterproduktionen eller LQA-testaren. I vår molnbaserade spellösning är alla samlade, i realtid och i samma verktygslåda, och kan kommunicera via kommentarer och korrigeringar för valfri replik. På så sätt undviker man omvägen via en annan verktygsuppsättning för kommunikation och skapar en plats för samarbete som lyfter den kreativa processen.

Sammankoppling av saker och människor är ett diskret sätt att uppnå automatiseringsmål och samtidigt förstärka kreativt samarbete. Och du behöver inte ens säga A-ordet!

Automatisering avsedd för integrering med professionella processer

Fråga en ny ljudtekniker, sex veckor efter examen, hur efterproduktionen av ljudfiler till spel går till. Svaret blir förmodligen en praktisk, tydlig och välordnad lista med steg – en automatiseringsdröm! Fråga samma tekniker igen fem år senare, så får du förmodligen svaret: ”Vad betyder egentligen den frågan?”

Det här fenomenet upplevdes först av programvaruteam som jobbade med professionella system på 1970-talet. Experter följer inga vägar, de skapar dem: De anpassar ständigt och ofta omedvetet sina processer utifrån det aktuella problemets specifika detaljer.  Om det är svårt att automatisera för experter, tänk dig då kreativa experter ... hjälp!

Så vad gör man? Till att börja med behöver all automatisering acceptera att den inte är experten här. Automatiseringen drar igång när experten bestämmer det och det är experten som anger parametrarna. Till exempel är Lionbridge Games Cloud for Audio väl medvetet om de begränsningar som standardinspelningar i spel ställer på ljudets längd, men om experten vill göra inställningen ”Matcha källjudets längd +/– 27 %” lyder programvaran blint – och varnar användare varje gång målljudet inte uppfyller begränsningen.

För det andra anpassar och förändrar experter ofta processer för varje replik. Därför kan automatiseringar och batchprocesser konfigureras individuellt i Lionbridge Games Cloud för varje replikljud och mindre batchprocesser kan köras med valfritt antal repliker medan konfigureringen åsidosätts. Eller så har den bästa lösningen inte fastställts ännu, eftersom information saknas. Röstregissörer som använder Lionbridge Games Cloud i studion kan lägga till extra, alternativa inspelningar som nya repliker med ett enda klick.

När kreativa team får tillgång till automatisering i mindre steg som går snabbt att konfigurera och använda, kan de enklare integrera de tidsbesparande stegen som byggstenar i den process som experten skapar. På så sätt behåller experterna kontrollen och kan bryta mot reglerna när det behövs. De automatiserade kontrollerna i Lionbridge Games Cloud varnar berörda team, inklusive QA, om och när någon bryter mot regler. Och tack vare den inbyggda kommunikationen kan alla förstå resonemanget och bekräfta att skälen är rimliga.

På så sätt behåller experterna kontrollen och kan bryta mot reglerna när det behövs.

Stötta och komplettera experter  

Den här automatiseringsmetoden utgår från användaren och är ödmjuk inför det faktum att kreativa experter helt enkelt är bättre på en uppgift än all tillgänglig automatisering. Trots detta kan det finnas möjligheter att förbättra användarens prestation.

Till exempel är ett av de vanligaste ljudfelen att manuset inte stämmer överens med ljudet. QA- och LQA-teamen vet att det finns avvikelser i innehållet – de måste bara hitta dem. Det är lite som att leta efter en nål i en höstack, eftersom man vanligtvis måste lyssna på varje ljudfil flera gånger. Vår molnplattform för spel använder en tal-till-text-funktion (STT) för att extrahera innehållet från ljudfiler och jämföra den resulterande strängen med manuskriptet för att se om de stämmer överens.

STT ger imponerande resultat vid film och videokonferenser, men kan få problem med de ovanliga meningar, ord och korta repliker som ofta förekommer i spel. Det kan leda till många falska negativa resultat. Vi har lyckats förbättra precisionen avsevärt med vår utvecklade STT+-teknik för att upptäcka avvikelser och med viss variation mellan språk kan ungefär 85 procent av alla repliker definitivt flaggas som godkända. Resterande 15 procent av höstacken skickas tillbaka till manuell bearbetning.

Användaren har emellertid tillgång till en visuell, röd/blå jämförelse av ljud- och manussträngarna och kan visuellt söka genom innehållet och bara lyssna på de delar av ljudet som har flaggats som potentiella avvikelser. Sökandet efter alla dessa nålar har förenklats genom att kombinera automatisering med mänsklig expertis och genom att presentera informationen i det format som användaren enklast kan bearbeta.

Vi tillämpar en liknande metod för att upptäcka överskridna tidsgränser. Genom en automatisk kontroll identifieras potentiella problem och visuella indikeringar förenklar arbetet för den person som ska bekräfta om problemet behöver åtgärdas. När det gäller inspelning av synkroniserat ljud, där pauserna i talet måste stämma mellan käll- och målljudet, läggs källans och målets ljudformer över varandra och pauserna (tystnaderna) markeras visuellt. Användare kan se hur väl pauserna stämmer överens och fatta ett beslut om matchningen är tillräckligt bra för det aktuella sammanhanget.

Balans för bättre resultat

Spelutvecklingsteam har alltid varit väl medvetna om att avstämd automatisering kan fylla en funktion inom kreativa branscher, och det gäller även röstproduktion till spel. Men nyckelordet är ”avstämd” – automatisering kan aldrig ersätta det mänskliga handlaget. Den bör användas för att ta över tråkiga och monotona uppgifter och bara fungera som ett komplement vid kreativa uppgifter som människor gör bättre.

Snarare än autokorrektfunktionen i din mobil som gör ändringar på eget bevåg behöver vi fler verktyg som stavningskontrollen i dokumentredigaren som markerar möjliga fel. Verktyg som låter experten behålla kontrollen ger dig stöd och friheten att bryta mot reglerna i kreativ anda.


linkedin sharing button
  • #audio
  • #blog_posts
FÖRFATTARE
Nicolas Underwood