Webbplatsens Integritetspolicy

<TILLBAKA

Gäller från 24 december 2018

Vi rekommenderar att du läser detta integritetsmeddelande i sin helhet för att säkerställa att du är helt informerad, men om du endast vill läsa ett särskilt avsnitt i detta kan du klicka på relevant länk nedan för att hoppa direkt till det avsnittet.

 1. Inledning
 2. Uppgifter om dig som vi samlar in och hur vi samlar in dem
  1. Uppgifter du lämnar till oss
  2. Uppgifter om dig som vi samlar in
  3. Google Analytics
  4. Marketo
  5. Plugin-program från sociala medier
  6. Webbsignaler
  7. Cookies som används på den här webbplatsen
 3. Hur vi använder uppgifter om dig
 4. Utlämnande av uppgifter om dig
 5. Gränsöverskridande överföring av personuppgifter
 6. Lagring av uppgifter
 7. Val beträffande hur vi använder och lämnar ut uppgifter om dig
 8. Dina rättigheter vad gäller dina personuppgifter
 9. Uppgiftssäkerhet
 10. Tredje partswebbplatser
 11. Barn under 16 år
 12. Revisioner av vår integritetspolicy
 13. Information om personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

I. INLEDNING

I denna policy beskrivs vilka typer av uppgifter Lionbridge Technologies, LLC. (Företaget, vi, vår eller oss) eventuellt samlar in från dig eller som du kanske tillhandahåller när du besöker webbplatsen https://www.lionbridge.com/sv/ (Webbplatsen) och våra rutiner för insamling, användning, bevaring, skydd och utlämnande av sådana uppgifter. Denna policy gäller inte för uppgifter som har inhämtats av oss offline eller på annat sätt, inbegripet från någon annan webbplats som drivs av Företaget eller tredje part, eller via program eller innehåll (inbegripet annonser) som länkar till eller är tillgängliga från Webbplatsen.

Företaget fäster stor vikt vid att skydda din integritet. Vi tillhandahåller denna policy för att beskriva vilka typer av uppgifter vi samlar in och för att informera dig om de särskilda rutiner och riktlinjer vi tillämpar för att skydda säkerheten och konfidentialiteten för dina personuppgifter. Läs denna policy noga. Om något av villkoren inte är acceptabelt för dig ska du inte använda Webbplatsen eller tillhandahålla några personuppgifter. Denna policy kan komma att ändras emellanåt (se Ändringar i vår integritetspolicy).

II. UPPGIFTER OM DIG SOM VI SAMLAR IN OCH HUR VI SAMLAR IN DEM

Vi samlar in flera typer av information från och om användare av vår Webbplats, vilket kan innefatta information som definieras som personuppgifter enligt GDPR (allmänna dataskyddsförordningen). Vi kan t.ex. samla in sådana uppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer, land, yrke/befattning, namn på företag/organisation, årsinkomst, bransch, aktuell kundstatus, filer du laddat upp, produktintressen och uppgifter med anknytning till förfrågningar och begäranden. Vi kan också samla in bankkontoinformation samt kontonummer och clearingnummer. Vi kan även samla in uppgifter om din internetanslutning och den utrustning du använder för att ansluta till Webbplatsen. När du navigerar på Webbplatsen kan vi även automatiskt samla in uppgifter om din användning, såsom IP-adresser och information som samlas in via cookies.

1. Uppgifter du lämnar till oss

Uppgifterna vi samlar in på eller via Webbplatsen kan innefatta:

 • Uppgifter som du lämnar i formulär på Webbplatsen. Detta innefattar uppgifter som du tillhandahåller när du registrerar dig för nyhetsbrev, bloggprenumerationer och andra typer av informationsmaterial, när vi behandlar och svarar på dina frågor om produkter eller till kundtjänst, och när du lämnar feedback på vår Webbplats. Personuppgifter som du ombeds tillhandahålla, och anledningen till detta, förklaras tydligt vid det tillfälle du ombeds tillhandahålla dem.
 • Dokumentation och kopior av din korrespondens med oss (inbegripet e-postadresser).
2. Uppgifter om dig som vi samlar in

Precis som på många andra webbplatser kan vi när du använder Webbplatsen använda automatisk datainsamling för att samla in viss information om din utrustning samt om dina webbläsaraktiviteter och sökmönster, inbegripet:

 • Uppgifter om dina besök på Webbplatsen, inbegripet resurser (t.ex. videor och PDF-filer) som du öppnar, laddar ned eller använder på vår Webbplats, trafikdata, platsdata, loggfiler, språk, datum och tidpunkt för åtkomst, frekvens och andra kommunikationsdata.
 • Information om din dator och internetanslutning, inbegripet din IP-adress, operativsystem, värddomän och webbläsartyp.
 • Uppgifter om hänvisande webbplatser (URL).

Den information vi samlar in automatiskt är statistiska data som hjälper oss att förbättra Webbplatsen och leverera bättre och mer anpassade tjänster, däribland genom att vi får möjlighet att

 • fastställa mönster i webbplatsens trafik
 • räkna webbplatsbesök
 • fastställa trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra vår webbplatsprestanda
 • se vilka sidor som besöks och vilket innehåll som är mest och minst populärt
 • observera sökmönster för mer intuitiva navigeringsreferenser
 • fastställa användarfrekvens.
3. Google Analytics

På denna Webbplats används Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (Google). I Google Analytics används cookies, vilka är textfiler som placeras på din dator och som hjälper till att analysera användningen av Webbplatsen. Informationen om din användning av Webbplatsen som dessa cookies genererar överförs till och lagras av Google på servrar i USA.

Google använder denna information för vår räkning som Webbplatsoperatör i syfte att utvärdera din användning av Webbplatsen, sammanställa rapporter över webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster med anknytning till webbplatsaktivitet och internetanvändning.

Om IP-anonymisering är aktiverad på denna Webbplats trunkeras din IP-adress inom området för EU:s medlemsstater eller andra parter i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i exceptionella fall överförs hela IP-adressen först till en Google-server i USA och trunkeras där. IP-anonymisering är aktiverad på denna Webbplats.

IP-adressen, som överförs från webbläsaren inom ramen för Google Analytics, kopplas inte samman med andra data som Google innehar. Du kan vägra användning av cookies genom att välja lämpliga inställningar i webbläsaren, men i sådant fall kan det hända att du inte kan använda Webbplatsens funktioner fullt ut.

Du kan även välja bort spårning från Google Analytics med fortsatt effekt genom att ladda ned och installera webbläsartillägget för bortval av Google Analytics för aktuell webbläsare: (klicka här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

4. Marketo

På denna Webbplats används Marketo, en webbanalys- och marknadsföringstjänst som tillhandahålls av Marketo EMEA Ltd., Dublin, Irland (Marketo). Marketo använder cookies, vilket är textfiler som placeras på din dator, för att samla in information som hjälper till att analysera användares beteende på Webbplatsen. Informationen som genereras av cookies om din användning av Webbplatsen överförs vanligen till och lagras av Marketo på servrar i Irland. Marketo använder denna information för vår räkning som Webbplatsoperatör i syfte att utvärdera din användning av Webbplatsen, sammanställa rapporter över webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning.

Marketo används även för att lagra information som du lämnar i formulär på denna Webbplats i en cookie. Mer information om integritet inom Marketo finns här: https://documents.marketo.com/legal/privacy/. Du kan blockera användning av cookies genom att välja lämplig inställning i webbläsaren, men i så fall kan det hända att du inte kan använda Webbplatsens funktioner fullt ut.

Du kan även blockera insamling av information som genereras av en cookie om din användning av Webbplatsen, och att den överförs till och behandlas av Marketo genom att lägga till en blockeringscookie. Klicka på länken för bortval nedan för att förhindra skapandet av en pseudonym användarprofil.

Om du vill välja bort klickar du här: https://www.lionbridge.com/?marketo_opt_out=true

Observera att om du tar bort blockeringscookien eller alla cookies så försvinner även informationen om att du har utövat rätten att välja bort Marketo.

5. Plugin-program från sociala medier

På Webbplatsen används webbplatselement från de sociala nätverken Facebook, Twitter, LinkedIn och YouTube. Leverantörer av plugin-programmen är företagen Facebook Inc., Twitter Inc., LinkedIn Corporation och YouTube LLC (Leverantörer). Webbplatselement är till exempel knappar (s.k. sociala plugin-program) eller integrerat innehåll från leverantörerna.

Facebooks operatör är Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irland (Facebook). En översikt över webbplatselement från Facebook och hur de ser ut finns på https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Twitters operatör är Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter). En översikt över webbplatselement från Twitter och hur de ser ut finns på: https://dev.twitter.com/web/overview.

LinkedIns operatör är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Webbplatselement från LinkedIn känns igen på LinkedIn-logotypen.

YouTubes operatör är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, ett företag som tillhör Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Webbplatselement från YouTube känns igen på YouTube-logotypen.

När du besöker en sida på Webbplatsen som innehåller ett sådant webbplatselement etableras en direktkontakt med respektive Leverantörs server. Innehållet i webbplatselementet överförs av respektive Leverantör direkt till din webbläsare och integreras med Webbplatsen. Genom att integrera webbplatselement får Leverantörerna vetskap om att du via webbläsaren har anslutit till motsvarande sida på Webbplatsen. Det sker även om du inte har någon profil hos respektive Leverantör eller inte är inloggad vid det aktuella tillfället. Denna information (inbegripet IP-adress) överförs via webbläsaren direkt till en av respektive Leverantörs servrar i USA och lagras där.

Om du är inloggad på en av tjänsterna kan respektive Leverantör direkt anslå ditt Webbplatsbesök i din profil hos Leverantören.

Vi har inget inflytande över parametrarna för de data som Leverantörerna lyfter ut med hjälp av webbplatselementen. Mer information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen och Leverantörernas vidare behandling och användning av uppgifterna, samt dina relaterade rättigheter och inställningsalternativ för integritetsskydd, finns i leverantörens sekretess-/integritetspolicy:

Om du vill förhindra att Leverantörer kan direktkoppla data som samlas in på Webbplatsen till din profil i en tjänst måste du logga ut från alla tjänster hos Leverantören. Slutligen finns möjligheten att helt förhindra inläsning av webbläsarelement med webbläsartillägg.

6. Webbsignaler

Vi har för närvarande avtal med flera onlinepartner för att få hjälp med att hantera och optimera vår internetverksamhet och -kommunikation. Vi använder tjänster från ett marknadsföringsföretag för att få hjälp med att mäta hur effektiv vår annonsering är och hur besökare använder Webbplatsen. Vi använder webbsignaler och cookies som tillhandahålls av marknadsföringsföretaget. En ”webbsignal” kallas även spionpixel, pixeltagg eller genomskinlig GIF. En webbsignal används i kombination med cookies och är en ofta genomskinlig grafisk bild, vanligen inte större än 1×1 pixel, som placeras på en webbplats eller i ett e-postmeddelande som används för att övervaka beteenden hos användare som besöker webbplatsen eller skickar e-postmeddelandet. Genom att komplettera våra register kan denna information hjälpa oss att få veta, till exempel, vilka sidor som är mest attraktiva för våra besökare och vilka av våra tjänster som intresserar våra kunder mest. Även om marknadsföringsföretaget loggar informationen från Webbplatsen för vår räkning är det vi som styr hur uppgifterna får och inte får användas. Om du inte vill delta i vårt arbete att förbättra Webbplatsen samt våra produkter och erbjudanden kan du välja bort detta webbplatsanalysverktyg genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på: data-privacy@lionbridge.com.

7. Cookies som används på den här Webbplatsen

På Webbplatsen används tillfälliga cookies som endast lagras under en session och beständiga cookies som ligger kvar på datorn. Tillfälliga cookies varar endast så länge som webbläsaren är öppen och används för tekniska syften, till exempel att möjliggöra bättre navigering på Webbplatsen. När du stänger webbläsaren försvinner cookien. Beständiga cookies lagras på datorn för längre perioder och används i syfte att spåra antalet unika besökare på Webbplatsen och annan information, till exempel hur många visningar en sida har, hur mycket tid som spenderas på en sida och annan beständig webbstatistik. Cookies i sig används inte av Företaget för att lämna ut din personliga identitet. Denna information identifierar din webbläsare, men inte dig, för våra servrar när du besöker Webbplatsen. Om du vill inaktivera användningen av cookies eller vid något tillfälle ta bort dem från datorn, kan du inaktivera eller ta bort dem genom webbläsaren (information om hur du tar bort cookies finns på hjälpmenyn i webbläsaren). Du måste dock aktivera cookies för att komma åt viss information på Webbplatsen.

 

Klicka här för att läsa om de cookies vi kan komma att använda på vår Webbplats.

III. HUR VI ANVÄNDER UPPGIFTER OM DIG

Nedan beskrivs hur vi behandlar uppgifter om dig som vi samlat in, (inbegripet personuppgifter) samt motsvarande rättslig grund. Vi kan komma att behandla dina uppgifter i följande fall:

 • När det är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig, t.ex.:
  • För att fullgöra våra skyldigheter enligt eventuella avtal som du och vi har ingått och för att tillhandahålla dig information, produkter och tjänster som du begär från oss.
  • För att behandla din jobbansökan.
 • När det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse.
 • När det är nödvändigt för en tredje parts eller våra berättigade intressen (i den utsträckning det inte inkräktar på någon registrerads grundläggande rättigheter eller friheter), t.ex.:
  • För att säkerställa att innehåll från Webbplatsen presenteras på det sätt som är effektivast för dig och datorn.
  • För att du ska kunna ta del av interaktiva funktioner i vår tjänst (när du så önskar).
  • För att hålla Webbplatsen säker.
  • För att ge dig teknisk support och för att förbättra Webbplatsen och våra tjänster.
  • För att ge dig information som du har begärt och för att besvara dina frågor.
  • För att meddela dig om ändringar på Webbplatsen eller i våra tjänster.
  • För att kommunicera med dig (även via e-post och SMS), om du är en befintlig kund, och tillhandahålla information om varor och tjänster som liknar sådana som tidigare har diskuterats med dig angående försäljning.
  • För att – med stöd av tillämpliga lagar och föreskrifter, i händelse av försäljning, sammanslagning, konsolidering, förändring av kontroll, överlåtelse av väsentliga tillgångar, omorganisation eller likvidation – till tredje part överföra, sälja eller överlåta information om vår relation, inklusive, men inte begränsat till, personuppgifter som du tillhandahåller och annan information om relationen.
 • För att med ditt giltiga samtycke ge dig information om varor eller tjänster som vi tror är av intresse för dig. Om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter på detta sätt kan du enkelt avstå när vi ber om ditt samtycke i relevanta formulär där vi samlar in dina uppgifter. Du kan även avregistrera dig genom att skicka en begäran om detta till: data-privacy@lionbridge.com.
 • I något annat syfte för vilket du har lämnat ditt samtycke, om detta krävs enligt lag.

IV. UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER OM DIG

Vi kan, utan begränsning, lämna ut sammanställd information om våra användare och information som inte identifierar någon person. Med stöd av gällande lagar och föreskrifter kan vi lämna ut personuppgifter som vi samlar in eller som du tillhandahåller oss så som beskrivs i denna policy

 • till medlem i vår grupp, vilket innebär våra dotterbolag och närstående företag i följande syften:
  • Att fullgöra våra skyldigheter enligt eventuella avtal mellan dig och oss, och för att tillhandahålla dig information, produkter och tjänster som du begär från oss.
  • För att behandla din jobbansökan.
  • För att tillhandahålla dig information som du har begärt och för att besvara dina frågor.
  • För att kommunicera med dig (även via e-post och SMS), om du är en befintlig kund, och tillhandahålla information om varor och tjänster som liknar sådana som tidigare har diskuterats med dig angående försäljning.
  • För att – med stöd av tillämpliga lagar och föreskrifter, i händelse av försäljning, sammanslagning, konsolidering, förändring av kontroll, överlåtelse av väsentliga tillgångar, omorganisation eller likvidation – till tredje part överföra, sälja eller överlåta information om vår relation, inklusive, men inte begränsat till, personuppgifter som du tillhandahåller och annan information om relationen.
 • Till uppdragstagare, tjänsteleverantörer och andra tredje parter som vi använder till stöd för vår verksamhet eller i samband med administration och stöd för aktiviteterna som nämns ovan, och som är bundna till avtalsenliga skyldigheter att hålla personuppgifter konfidentiella och att endast använda dem för det ändamål som vår utlämning till dessa avser (t.ex. leverantörer av värdtjänster för databaser, betalningsleverantörer, leverantörer av hanterade tjänster, utvecklare, konsulter, tjänsteleverantörer som hjälper oss med kundrelationer, utveckling och hantering av innehåll, möjliggöra uppladdning av dokument som du tillhandahåller via Webbplatsen). Insamlade, personligen identifierbara uppgifter om användaren (namn, e-postadress och bankkontoinformation) lämnas ut till Dwolla, Inc. eller andra betalningspartner, för att underlätta betalningar till konton. Om du har några frågor om en tjänsteleverantör eller partner kontaktar du oss på: data-privacy@lionbridge.com.
 • Till en köpare eller annan efterträdare i händelse av en sammanslagning, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överlåtelse av alla eller delar av Företagets tillgångar, antingen som fortlevande företag eller del av en konkurs, likvidation eller liknande förfarande, i vilket personuppgifter som Företaget innehar om våra webbplatsanvändare ingår i tillgångarna som överlåts.
 • För att uppfylla det syfte i vilket du tillhandahåller uppgifterna. Om du till exempel ber oss kontakta en tredje part kan vi överföra innehållet i ditt e-postmeddelande till mottagaren.
 • I något annat syfte när du tillhandahåller dina uppgifter eller med ditt samtycke, när detta krävs enligt tillämpliga lagar och föreskrifter.
 • Om vi har skyldighet att lämna ut eller dela dina personuppgifter i syfte att fullgöra en skyldighet enligt lag eller verkställa/tillämpa våra användningsvillkor och andra avtal, inbegripet angående fakturering och insamlingsändamål, eller för att skydda Företagets, våra kunders och andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta kan innefatta informationsutbyte med andra företag och organisationer till skydd mot bedrägeri och för kreditriskreducering.

Om du har några frågor eller behöver mer information om den rättsliga grunden för vår insamling och användning av dina personuppgifter kontaktar du oss på: data-privacy@lionbridge.com.

V. GRÄNSÖVERSKRIDANDE ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

De uppgifter vi samlar in från dig kan komma att överföras till, och lagras på, en plats utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), inbegripet USA. De kan även komma att behandlas av personal utanför EES som arbetar för oss eller för andra enheter och fungerar som personuppgiftsbiträden som behandlar information för vår räkning. Detta inbegriper personal som bland annat fullgör din begäran eller beställning och tillhandahåller supporttjänster. För informationsöverföring inom gruppen har Företaget implementerat internationella avtal om informationsöverföring grundade på EU:s standardavtalsklausuler för att ge tillämpligt skydd för personuppgifter som överförs till länder utanför EES där adekvat skyddsnivå ännu inte garanteras. För överföring till personuppgiftsbiträden som är tredje part har Företaget implementerat andra skyddsåtgärder såsom EU:s standardavtalsklausuler eller Privacy Shield-certifieringen mellan EU och USA, i förekommande fall. Om du vill ha ett exemplar av relevanta skyddsåtgärder kontaktar du oss på: data-privacy@lionbridge.com.

VI. LAGRING AV UPPGIFTER

Såvida inte annat krävs enligt lag raderar Företaget personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för syftena bakom insamlingen eller behandlingen, när du drar tillbaka ditt samtycke (om lagligheten av behandling bygger på ditt samtycke) och det inte finns någon annan rättslig grund för behandling av uppgifterna, när du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, när dina personuppgifter har behandlats olagligen, och när det är nödvändigt att efterleva rättsliga förpliktelser.

VII. VAL OM HUR VI ANVÄNDER OCH LÄMNAR UT DINA UPPGIFTER

Vi vill ge dig möjlighet att välja vilka personuppgifter du tillhandahåller oss. Vi har skapat verktyg för att ge dig följande kontroll över uppgifterna om dig:

 • Cookieinställningar. Du kan ställa in webbläsaren så att alla eller vissa webbläsarcookies blockeras, eller så att du varnas när cookies skickas. Om du inaktiverar eller blockerar cookies kan det hända att vissa delar av Webbplatsen inte går att komma åt eller inte fungerar korrekt.
 • Spåra inte. För närvarande svarar vi inte på ”spåra inte”-signaler då vi inte spårar våra kunder på tredjepartswebbplatser.
 • Kampanjerbjudanden från Företaget. Om du inte vill att dina kontaktuppgifter ska användas av Företaget för att marknadsföra våra egna produkter och tjänster kan du markera vissa rutor i de formulär vi använder för att samla in dina uppgifter. Dessutom kan du alltid utöva din rätt att begära att vi inte behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte genom att skicka en begäran om detta till oss på: data-privacy@lionbridge.com. Om vi har skickat ett marknadsföringsmeddelande via e-post kan du svara på det och be oss ta bort dig från adresslistan för framtida e-postdistribution. Observera att detta inte gäller information som du lämnar till Företaget i och med produktköp, garantiregistrering, produkttjänstupplevelse eller andra transaktioner.

VIII. DINA RÄTTIGHETER VAD GÄLLER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi påminner om att du när som helst kan utöva vissa rättigheter du kan ha enligt tillämplig lag, inbegripet följande:

 • Rätten att begära tillgång till dina personuppgifter, vilket inbegriper rätten att få bekräftat av oss om dina personuppgifter behandlas eller inte, och i så fall få tillgång till personuppgifterna i fråga och information om hur de behandlas.
 • Rätten till rättelse eller radering av dina personuppgifter, vilket inbegriper rätten att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande, samt vissa rättigheter att begära radering av dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål.
 • Rätten att begränsa eller göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter, vilket inbegriper att begränsa vår vidare behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter (t.ex. om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter, om behandlingen av uppgifterna är olaglig, om dina personuppgifter inte längre behövs för behandling eller om du i övrigt har invänt mot behandling avseende automatiserat individuellt beslutsfattande).
 • Rätten till dataportabilitet, vilket inbegriper vissa rättigheter att få dina personuppgifter överförda från oss till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Om behandling av uppgifter bygger på ditt samtycke, rätten att när som helst ta tillbaka samtycket.
 • Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

Begäranden avseende ovanstående rättigheter kan skickas via e-post till: data-privacy@lionbridge.com.

IX. UPPGIFTSSÄKERHET

Vi har implementerat åtgärder som är utformade för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig förlust och från obehörig tillgång, användning, ändring och utlämnande. Personuppgifter som du tillhandahåller oss i enlighet med denna policy krypteras vid överföring och i vila.

Tyvärr är överföring av information via internet inte fullständigt säker. Även om vi gör allt vi kan för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för dina personuppgifter som överförs till Webbplatsen. All överföring av personuppgifter sker på egen risk.

X. TREDJE PARTSWEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar eller hänvisningar till andra webbplatser som vi inte råder över. Observera att denna policy inte gäller för dessa webbplatser. Företaget uppmuntrar dig att läsa igenom integritetspolicyer och villkor för de länkade eller hänvisade webbplatser du besöker. Dessa tredjepartswebbplatser kan skicka egna cookies och andra spårningsenheter till dig, logga din IP-adress och i övrigt samla in data eller begära personuppgifter. FÖRETAGET RÅDER INTE ÖVER OCH ANSVARAR INTE FÖR VAD TREDJE PARTER GÖR I ANSLUTNING TILL SINA WEBBPLATSER, ELLER HUR DE HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER. IAKTTA FÖRSIKTIGHET OCH LÄS IGENOM INTEGRITETSPOLICYER PUBLICERADE PÅ TREDJE PARTSWEBBPLATSER FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.

XI. BARN UNDER 16 ÅR

Webbplatsen är inte avsedd för barn under 16 år och Företaget samlar inte medvetet in eller använder uppgifter om barn under 16 år. Ingen under 16 år får lämna uppgifter till oss eller på Webbplatsen. Om vi får reda på att vi har samlat in eller tagit emot personuppgifter från ett barn under 16 år raderar vi uppgifterna. Om du tror att vi kan ha uppgifter från eller ha samlat in uppgifter om ett barn under 16 år ber vi att du kontaktar du oss på: data-privacy@lionbridge.com.

XII. ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna policy. Alla ändringar vi gör publiceras på denna sida. Om vi inför väsentliga ändringar av hur vi behandlar dina personuppgifter underrättar vi dig genom ett meddelande på Webbplatsens startsida. Datumet då denna policy uppdaterades senast visas högst upp på sidan. Du ansvarar för att regelbundet bevaka och granska eventuella uppdateringar av denna policy. Din fortsatta användning av Webbplatsen efter sådana ändringar utgör ett godkännande av dessa ändringar av denna policy.

XIII. INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH KONTAKTUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig är:

Lionbridge Technologies, LLC., 1050 Winter Street, Suite 2300, Waltham, MA 02451, USA

Om du har frågor eller funderingar om den här policyn eller vårt integritetsskydd kan du kontakta dataskyddsansvarig på data-privacy@lionbridge.com eller på adressen 3 West Pier Business Campus, Dun Laoghaire, Dublin, Irland.

I Tyskland kontaktar du extern dataskyddsansvarig på:

UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG

Nützenberger Straße 119

42115 Wuppertal

https://Datenschutz.UIMC.de

Tel: +49 (0) 202 – 26 57 40

<TILLBAKA