Mångfald i ljud för spel

Så här förbättrar inkluderande skrivande, rekrytering och översättning berättelsen och karaktärsutvecklingen


Spelskapare vill alltmer att deras berättelser och karaktärer ska återspegla samhällets mångfald på ett sätt som är både inkluderande och autentiskt. Detta beror delvis på en känsla av socialt ansvar och värderingar. Men förutom det kan okänsligt karaktärsskapande utgöra en risk för spelets framgång och rykte. Lionbridge Gaming är stolta över att stödja initiativ som sätter olika röster och berättelser i centrum. Faktum är att vi har tagit tag i våra processer för att göra just det. 

Uppfyller nya studiobehov  

Den globala marknaden växer till nya territorier och Lionbridge Gaming fortsätter att öka sin studiotäckning. Vid sidan av nya studior uppstår ett behov av röstkaraktärer med modersmål från platser där det inte finns någon studio eller lokal historia för röstproduktion för tv-spel.   

Vi spelade nyligen in flera talanger för ljud till originalversionen på ett språk som vi först var tvungna att (hrm ...) googla. För att bevara äktheten spelade vi in där den modersmålstalande bodde. Uppsökande-studionätverk, fjärrinspelning av studio-till-studio-inspelning och till och med inspelning hemifrån är viktiga tekniker för att representera samhällen och kulturer som tidigare har varit underrepresenterade inom spelproduktion.  


Nya rösttalanger ökar mångfalden

Lokala pooler av erfarna rösttalanger för spel tenderar att återspegla det arbete som har funnits historiskt. Inte helt överraskande uppvisar dessa pooler ofta en grundläggande brist på mångfald.  

Nyligen spelade Lionbridge in icke-binäras och transpersoners röster på flera språk. Vi kom överens med kunderna att för att representera LGBTQ+-communityn på ett autentiskt sätt måste rollerna ha röster från medlemmar i den aktuella gruppen.

För att nå rösttalanger som historiskt sett varit exkluderade behövde vi bredda vårt rekryteringssätt. Så vi byggde relationer med minoritetscommunities och organisationer som representerar dem och anpassade våra processer för att stödja de framväxande talangerna allteftersom de får erfarenhet.   

Eftersom ingen av våra talanger ännu hade identifierat sig själv som LGBTQ+ för oss, sökte våra lokala castingteam upp personliga kontakter eller lokala grupper, och de tog kontakt med icke-binära och transpersoner som utförde semiprofessionellt arbete för att bedöma deras intresse. Våra röstcoacher arbetade med de utvalda talangerna för att hjälpa dem att förstå de mycket specialiserade teknikerna för tv-spelsinspelning.  

Vi hade också en del att lära oss. Regissörer och inspelningsteam var förberedda för att säkerställa att de förstod de konstnärliga målen och att de var redo att hantera talangen med känslighet.  Ljudingenjörer anpassade sig för att arbeta med röstfrekvenser som faller utanför binära könsnormer. Det var en kollektiv insats som ska förfinas och upprepas vartefter vi bygger talangpooler och inspelningsteam för att möta den växande efterfrågan på mångfald bland rösttalanger.  

Passande språk  

Inkludering när det gäller spelljud börjar innan ett ord ens har uttalats eller spelats in.  Manus, och ibland själva språket granskas noggrant. Automatiserade kontroller kan fånga upp stötande terminologi, men endast kulturellt känsliga skribenter, översättare, granskare och inspelningsteam kan säkerställa att det språk som används verkligen är inkluderande.  

Lionbridge utbildar sina team för att uppnå detta mål och lär dem tekniker som att skriva för könsneutralitet och hantera icke-binära pronomen på målspråken. Våra ljudteam är redan bekanta med att hantera flera könsalternativ för spel som gör det möjligt för spelarna att välja kön på sin karaktär, och vår inspelningsteknik utrustar sig för att bättre stödja flera könsvarianter och icke-normativt kön.  


Är det värt besväret? 

Kort och gott, ja!

För att möta utmaningar som inkludering, mångfald och äkthet när det gäller ljud medför, krävs att varje teammedlem deltar under hela produktionsprocessen. Vi går igenom en övergångsperiod där inkludering innebär aktiv rekrytering för att åsidosätta historisk exkludering.   

Talanger som väljs ut för att göra röstpålägg till dessa roller kan känna ett ansvar för att representera sin community samtidigt som de trivs med en roll och/eller berättelse som tilltalar dem mycket.  Det krävs till och med mer samarbete än vanligt för att säkerställa att miljön och processerna hjälper talangen att prestera.  

Det betyder mer arbete, mer process och möjligheten att en ny rösttalang kanske inte levererar som ett dubbningsproffs i Hollywood.    

Men dessa risker och utmaningar uppvägs lätt av responsen från communities som sett och hört sig själva autentiskt representerade i tv-spelen.   

Lionbridge kommer att fortsätta stödja rika mångfalden av outnyttjad talang. De har mycket att erbjuda som vi behöver. 

Lionbridge Games tillhandahåller tjänster för kulturalisering, geopolitisk granskning och spelberättelser för att säkerställa att kundernas spel kan nå ut över språkliga och kulturella gränser med den avsedda effekten. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan stödja dina spel.


linkedin sharing button
FÖRFATTARE
Nicolas Underwood med Simona Pelli och April M. Crehan