Stödja spelutvecklare och varandra under pandemin

 Vad den här utmanande tiden förstärkte


Allt eftersom de länder där det finns tillgång till vaccin reser sig från pandemin och arbetar sig mot ett mer normalt samhälle igen står det klart för oss att covid-19 har förändrat hur vi definierar ordet normal. Utmaningarna under pandemin har förstärkt vår inställning om att anpassningsförmåga, förutseende planering och samarbete är viktiga delar i våra team och företagets verksamhet.

Anpassningsförmåga är teamets kärna

Det första som covid-19 testade var vår anpassningsförmåga som företag och bransch. När coronaviruset först hotade våra teammedlemmars välmående arbetade vi snabbt för att upprätthålla en säker och bekväm studiomiljö för våra team med tekniker, producenter, konstnärliga ledare och rösttalanger.

Det var viktigt att vara snabb och att införskaffa kunskap.

Vi utvärderade snabbt strategierna i alla länder där vi har verksamhet, delade med oss av bästa praxis och tillämpade nya inspelningsmetoder där det behövdes, till exempel som att spela in hemifrån där vi kunde uppnå den grundkvalitet som behövdes. Den brådskande situationen tvingade oss att snabbt analysera, bestämma och implementera i global skala.

Vår anpassningsbara och personfokuserade inställning blev viktigare än någonsin och hjälpte oss att fortsätta lita på vårt team och våra kunder med ansvar, respekt och transparens. Precis som en atlet som har tränat i extrema förhållanden är vi nu ännu bättre rustade för att anpassa oss snabbt.

Förutseende är nyckeln till flexibilitet

Att vara anpassningsbar kräver en grundläggande flexibilitet. Ett av verktygen för att kunna vara anpassningsbar är förmågan att förutse och planera i förväg. Det är här som vi fick utdelning för det arbete som våra tvärvetenskapliga team har lagt ner under åren. Våra globala castingteam tog direkt kontakt med hundratals rösttalanger för att diskutera deras behov, vårt synsätt och våra nya procedurer för att välkomna dem i våra studior. Vi tittade även på nya metoder, bland annat fjärrinspelningar, och såg till att göra det möjligt. Vi undersökte till exempel alla våra rösttalanger för att ta reda på hur väl de var utrustade för inspelningar hemifrån och lyssnade på provfiler för att validera kvaliteten.

Vi utformade och köpte även in heminspelningskit för ”helikopterleverans” (som följde coronarestriktionerna) till viktiga rösttalanger som ännu inte hade inspelningsutrustning hemma som uppfyllde våra standarder.  

Vår IT-organisation förberedde oss väl så att vi kunde jobba hemifrån med mindre kritiska ljuduppgifter. Det här är en av fördelarna med att vara en del av Lionbridge: vi bedriver en av vår branschs största virtuella verksamheter. Lionbridge Gaming – en avdelning som är mer studio-/labbcentrerad och som drog nytta av nätverks- och säkerhetsinfrastrukturen som fanns på plats för team som arbetar i andra sektorer.

Våra projektledare, chefer och all vår personal kunde jobba hemifrån på ett effektivt sätt. Slutligen var våra molnbaserade arbetsflöden i betastadiet när pandemin slog till förra året, men våra FoU-team har arbetat väldigt hårt för att lägga de sista bitarna på plats för att göra arbetsflödena mer virtuella och globala i hela studionätverket. Att tänka i förväg, tillsammans med våra kunder, är nu en ännu större del av vad våra team dagligen gör för att bli bättre.

Vinnande samarbete

Det viktigaste, enligt vår mening, är samarbetet och omtänksamheten som var central för vår framgång. Alla var måna om varandras fysiska och psykiska välmående och vi fick fantastiskt stöd från våra kunder. Alla som är inblandade i produktionskedjan för spel arbetade tillsammans med säkerheten i första rum och delade en förståelse för de globala utmaningarna. Samarbetena och kreativiteten ökade samtidigt som vi kände att världen kom närmare i ett gemensamt syfte.

Vårt arbete stärks mer än någonsin av respekt, solidaritet, tålamod, kunskapsdelning och expertis. Vår gemensamma upplevelse av att hantera pandemin tvingade fram ett team som är ännu säkrare på sin förmåga att kunna anpassa och bygga närmare relationer med våra kunder och den fantastiska pool med rösttalanger som vi arbetade så nära.

Lionbridge Games är nu bättre rustade än någonsin för att tackla ljudproduktionens utmanande värld. Läs mer om vår helt nya lyhördhet och innovation.


linkedin sharing button
  • #game-testing
  • #localization-testing
  • #blog_posts
  • #marketing
FÖRFATTARE
Kaue Lemos